Bài 3 trang 193 sgk Hóa học lớp 11

Bình chọn:
4.4 trên 11 phiếu

Cho 14,0 gam hỗn hợp A gồm

Cho 14,0 gam hỗn hợp A gồm phenol và etanol tác dụng với natri dư thu được 2,24 lít khí hidro (đktc)

a)      Viết các phương trình hóa họ c xảy ra.

b)      Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong A.

c)       Cho14,0 gam hỗn hợp A tác dụng với HNO3 thì thu được bao nhiêu gam axit picric (2,4,6- trinitrophenol)?

Hướng dẫn giải:

a)      Các pthh:

2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2

x mol                                          \(\frac{x}{2}\) mol

2 C2H5OH + 2Na   →  2C2H5OH + H2

y mol                                           \(\frac{y}{2}\) 

b)    \(\left\{\begin{matrix} 94,0x + 46,0y = 14,0\\ x+y=0,200 \end{matrix}\right.\) => \(\left\{\begin{matrix} x=0,100\\ y=0,100 \end{matrix}\right.\)

%mphenol = 67,1%; %metanol  = 32,9%

c)       C6H5OH + 3HNO3 → (NO2)3C6H2OH + 3H2O

\(m_{(NO_{2})_{3}C_{6}H_{2}OH}\) = 0,100 x 229 = 22,9 g

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan