Bài 3 trang 193 sgk Hóa học lớp 11


Cho 14,0 gam hỗn hợp A gồm

Cho 14,0 gam hỗn hợp A gồm phenol và etanol tác dụng với natri dư thu được 2,24 lít khí hidro (đktc)

a)      Viết các phương trình hóa họ c xảy ra.

b)      Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong A.

c)       Cho14,0 gam hỗn hợp A tác dụng với HNO3 thì thu được bao nhiêu gam axit picric (2,4,6- trinitrophenol)?

Hướng dẫn giải:

a)      Các pthh:

2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2

x mol                                           mol

2 C2H5OH + 2Na   →  2C2H5OH + H2

y mol                                            

b)     => 

%mphenol = 67,1%; %metanol  = 32,9%

c)       C6H5OH + 3HNO3 → (NO2)3C6H2OH + 3H2O

 = 0,100 x 229 = 22,9 g

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu