Bài 1 trang 193 sgk Hóa học 11

Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai)

Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống bên cạnh các câu sau:

a)      Phenol C6H5-OH là một rượu thơm

b)      Phenol tác dụng được với natri hidroxit tạo thành muối và nước.

c)       Phenol tham gia phản ứng thế brom và thế nitro dễ hơn benzen

d)      Dung dịch phenol làm quỳ tím hóa đỏ do nó là axit

e)      Giữa nhóm –OH và vòng benzen trong phân tử phenol có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau.

Hướng dẫn giải:

a)      S

b)      Đ

c)       Đ

d)      S

e)      Đ

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan