Bài 6 trang 193 sgk Hóa học lớp 11


Viết các phương trình hóa học điều chế

Viết các phương trình hóa học điều chế: phenol từ benzen (1);  stiren từ etylbenzen (2). Các chất vô cơ cần thiết coi như có đủ.

Hướng dẫn giải:

C6H6   C6H5Br C6H5ONa   C6H5OH

CH3CH2- C6H5     CH3CHBr- C6H5     CH2=CH-C6H5

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu