Bài 4 trang 193 sgk Hóa học lớp 11

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Cho từ từ phenol vào

Cho từ từ phenol vào nước brom (1) ; stiren vào dung dịch brom trong CCl4 (2). Nêu hiện tượng và viết các phương trình hóa học.

Hướng dẫn giải:

(1)    Nước brom nhạt màu: có kết tủa trắng của 2,4,6,tribromphenol.

(2)    Dung dịch brom nhạt màu có chất lỏng nặng sánh của CH2BrCHBrC6H5

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan