Lý thuyết Nồng độ dung dịch.

Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

Nồng độ phần trăm cho biết số gam chất tan có

I. Lý thuyết cần nhớ:

1. Nồng độ phần trăm cho biết số gam chất tan có trong 100 g dung dịch:

C% = \(\frac{m_{ct}}{m_{dd}}\) x 100%

2. Nồng độ mol cho biết số mol chất tan trong một lít dung dịch:

CM = \(\frac{n}{V}\) (mol/l)

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan