Lý thuyết Nồng độ dung dịch.


Nồng độ phần trăm cho biết số gam chất tan có

I. Lý thuyết cần nhớ:

1. Nồng độ phần trăm cho biết số gam chất tan có trong 100 g dung dịch:

C% =  x 100%

2. Nồng độ mol cho biết số mol chất tan trong một lít dung dịch:

CM (mol/l)

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu