Lý thuyết Nồng độ dung dịch.


Nồng độ phần trăm cho biết số gam chất tan có

I. Lý thuyết cần nhớ:

1. Nồng độ phần trăm cho biết số gam chất tan có trong 100 g dung dịch:

C% = \(\frac{m_{ct}}{m_{dd}}\) x 100%

2. Nồng độ mol cho biết số mol chất tan trong một lít dung dịch:

CM = \(\frac{n}{V}\) (mol/l)

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước