Bài 6 trang 146 sgk hóa học 8


Tính số gam chất tan cần

6. Tính số gam chất tan cần dùng để pha chế mỗi dung dịch sau:

a) 2,5 lít dung dịch NaCl 0,9 M

b) 50 g dung dịch MgCl2 4%

c) 250 ml dung dịch MgSO4 0,1 M

Bài giải:

Số gam chất tan cần dùng:

a. mNaCl =  . MNaCl =   . (23 + 35,5) = 131,625 g

b.  =  .  =  = 2 g

c.  =  .  =  . (24 + 64 + 32) = 3 g

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan