Bài 6 trang 146 sgk hóa học 8


Tính số gam chất tan cần

6. Tính số gam chất tan cần dùng để pha chế mỗi dung dịch sau:

a) 2,5 lít dung dịch NaCl 0,9 M

b) 50 g dung dịch MgCl2 4%

c) 250 ml dung dịch MgSO4 0,1 M

Bài giải:

Số gam chất tan cần dùng:

a. mNaCl = \(\frac{C_{M}. V}{1000}\) . MNaCl =  \(\frac{2500.0,9}{1000}\) . (23 + 35,5) = 131,625 g

b. \(m_{MgCl_{2}}\) = \(\frac{m_{dd}. C}{100}\) . \(M_{MgCl_{2}}\) = \(\frac{50.4}{100}\) = 2 g

c. \(m_{MgSO_{4}}\) = \(\frac{C_{M}. V}{1000}\) . \(M_{MgSO_{4}}\) = \(\frac{250.0,1}{1000}\) . (24 + 64 + 32) = 3 g

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước