Bài 3 trang 146 sgk hóa học 8


Hãy tính nồng độ mol của mỗi dung dịch sau:

3. Hãy tính nồng độ mol của mỗi dung dịch sau:

a) 1 mol KCl trong 750 ml dung dịch.

b) 0,5 mol MgCl2 trong 1,5 lít dung dịch

c) 400g CuSO4 trong 4 lít dung dịch

d) 0,06 mol Na2CO3 trong 1500 ml dung dịch

Bài giải:

Nồng độ mol của dung dịch:

a. CM = 1,33 mol/l

b. CM =  = 0,33 mol/l

c. Số mol CuSO4 : n =  =  = 2,5 mol

Nồng độ mol: CM =  = 0,625 mol/l

d. CM =  = 0,04 mol/l

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu