Bài 2 trang 145 sgk hóa học 8


Tìm nồng độ mol của 850 ml

2. Tìm nồng độ mol của 850 ml dung dịch có hòa tan 20 g KNO3. Kết qủa sẽ là:

A. 0,233 M;              B. 23,3 M;                  C. 2,33 M;                   D. 233M

Tìm đáp số đúng.

Bài giải:

Câu A đúng.

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu