Bài 4 trang 146 sgk hóa học 8


Hãy tính số mol và số gam chất tan

4. Hãy tính số mol và số gam chất tan trong mỗi dung dịch sau:

a. 1 lít dung dịch NaCl 0,5 M

b. 500 mol dung dịch KNO3 2 M.

c. 250 ml dung dịch CaCl2 0,1 M

d. 2 lít dung dịch Na2SO4 0,3 M

Bài giải:

a) Số mol NaCl: nNaCl =  = 0,5 mol

Khối lượng NaCl: mNaCl = 0,5(23 + 35,5) = 29,25 g

b. Số mol KNO3 =  = 1 mol

Khối lượng KNO3 = 1(39 + 14 + 48) = 101 g

c) Số mol CaCl2 =  = 0,025 mol

Khối lượng CaCl2:   = 0,025(40 + 71) = 2,775 g

d) Số mol Na2SO4 =  = 0,6 mol

Khối lượng Na2SO4 = 0,6 . 142 = 85,2 g

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu