Bài 5 trang 146 sgk hóa học 8


Hãy tính nồng độ phần trăm của những dung dịch sau:

5. Hãy tính nồng độ phần trăm của những dung dịch sau:

a) 20 g KCl trong 600 g dung dịch

b) 32 g NaNO3 trong 2 kg dung dịch

c) 75 g K2SO4 trong 1500 g dung dịch.

Bài giải:

Nồng độ phần trăm của dung dịch

a) C% =  . 100% =  . 100% = 3,33%

b) C% =  . 100% =  . 100% = 1,6%

c) C% =  . 100% =  . 100% = 5%

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu