Luyện từ và câu từ đơn và từ phức trang 27 SGK Tiếng Việt 4 tập 1

Bình chọn:
4.6 trên 26 phiếu

Câu 1. Hãy chia các từ trên thành hai loại,Câu 2. Theo em: Tiếng dùng để làm gì ?

Nhận xét
Câu sau đây có 14 từ, mỗi từ được phân cách bằng một dấu gạch chéo :
Nhờ / bạn / giúp đỡ /, lại / có / chí / học hành /, nhiều / năm / liền /, anh / là / học sinh / tiên tiến /
Theo MƯỜI NĂM CÕNG BẠN ĐI HOC 
Câu 1. Hãy chia các từ trên thành hai loại:
- Từ chỉ gồm một tiếng (từ đơn). M : nhờ
- Từ gồm nhiều tiếng (từ phức). M : giúp đỡ
Câu 2. Theo em:
- Tiếng dùng để làm gì ?
- Từ dùng để làm gì ?

Trả lời:

Câu 1 . Hai loại từ:
- Từ chỉ gồm một tiếng (từ đơn): nhờ, bạn, lại, có, chí, nhiều, năm, liền, Hanh, là.
- Từ gồm nhiều tiếng (từ phức): giúp đỡ. học hành, học sinh, tiên tiến.
Câu 2. Theo em:
- Tiếng dùng (để cấu tạo từ: Có thể dùng một tiếng để tạo nên một từ. Đó là từ đơn. Cũng có thể phải dùng từ 2 tiếng trở lên để tạo nên một từ. Đó là từ phức.
Từ được dùng để cấu tạo câu. Từ nào cũng có nghĩa. 

LUYỆN TẬP

Câu 1. Chép vào vở đoạn thơ và dùng dấu gạch chéo để phân cách các từ trong hai câu thơ cuối đoạn. Ghi lại các từ đơn và từ phức trong đoạn thơ:
Chỉ / còn / truyện cổ / thiết tha /
Cho / tôi / nhận mặt / ông cha / của / mình /
Rất công bằng, rất thông minh. Vừa độ lượng lại đa tình, đa mang.
LÂM THỊ MỸ DẠ
Câu 2. Hãy tìm trong từ điển và ghi lại:
- 3 từ đơn
- 3 từ phức
Câu 3. Đặt câu với một từ đơn hoặc với một từ phức vừa tìm được ở bài tập 2.
M : (Đặt câu với từ đoàn kết)
Đoàn kết là truyền thống quý báu của nhân dân ta.

Trả lời:

Câu 1. Rất / công bằng, / rất / thông minh /
Vừa / độ lượng / lại / đa tình, / đa mang /
Từ đơn: rất, vừa, lại.
Từ phức: công bằng, thông minh, độ lượng, đa tình, đa mang.
Câu 2. - 3 từ đơn: đi, đứng, ngồi.
3 từ phức: anh hùng, dũng cảm, thông minh.
Câu 3. - Sáng nay tôi đi học sớm.
Nhân dân Việt Nam rất anh hùng.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan