Luyện từ và câu: Động từ trang 93 SGK Tiếng Việt 4 tập 1

Bình chọn:
4.8 trên 12 phiếu

Câu 2. Tìm các từ: - Chỉ hoạt động của anh chiến sĩ hoặc của thiếu nhi.

Câu 2. Tìm các từ:
- Chỉ hoạt động của anh chiến sĩ hoặc của thiếu nhi.
- Chỉ trạng thái của các sự vật :
+ Dòng thác
+ Lá cờ

Trả lời:

Câu 2: Các từ: - Chỉ hoạt động:

+ của anh chiến sĩ : nhìn, nghĩ.

+ của thiếu nhi: thấy

- Chỉ trạng thái của sự vật:

+ của dòng thác: đổ (đổ xuống).

+ của lá cờ: bay

LUYỆN TẬP

Câu 1. Viết tên các hoạt động em thường làm hằng ngày ở nhà và ở trường. Gạch dưới động từ trong các cụm từ chỉ những hoạt động ấy:
- Các hoạt động ở nhà. M : quét nhà
- Các hoạt động ở trường. M : làm bài
Câu 2. Gạch dưới động từ trong các đoạn văn sau :
a) Yết Kiêu đến kinh đô Thăng Long yết kiến vua Trần Nhân Tông.
Nhà vua : - Trẫm cho nhà ngươi nhận lấy một loại binh khí.
Yết Kiêu : - Thần chỉ xin một chiếc dùi sắt.

Nhà vua : - Để làm gì ?
Yết Kiêu : - Để dùi thủng chiến thuyền của giặc vì thần có thể lặn hàng giờ dưới nước.
b) Thần Đi-ô-ni-dốt mỉm cười ưng thuận.
Vua Mi-đát thử bẻ một cành sồi, cành đó liền biến thành vàng. Vua ngắt một quả táo, quả táo cũng thành vàng nốt. Tưởng không có ai trên đời sung sướng hơn thế nữa !
Câu 3. Trò chơi Xem kịch câm: Nói tên các hoạt động, trạng thái được bạn thể hiện bằng cử chỉ, động tác không lời.

Trả lời:

Câu 1. Tên các hoạt động em thường làm hàng ngày ở nhà và ở trường.
• Các hoạt động ở nhà: đánh răng, rửa mặt, giữ em, quét nhà, tưới cây, tập thể dục, cho gà vịt ăn, giữ vịt, chăn trâu, nhặt rau, đãi gạo, đun nước, pha trà, nấu cơm, làm bài tập, học bài, xem tivi, nghe ra-đi-ô...
• Các hoạt động ở trường: nghe giảng, làm bài, đọc sách, trực nhật lớp, chăm sóc cây hoa trước lớp, tập nghi thức Đội, sinh hoạt văn nghệ, chào cờ... 
Câu 2. Gạch dưới động từ trong đoạn văn

a) Yết Kiêu đến kinh đô Thăng Long yết kiến vua Trần Nhân Tông

Nhà vua: Trẫm cho nhà ngươi nhận lấy một loại binh khí

Yết Kiêu: Thần chỉ xin một cài dùi sắt

Nhà vua: Để làm gì?

Yết Kiêu: Để dùi thủng chiến thuyền của giặc vì thần có thể lặn hàng giờ dưới nước

b) Thần Đi-ô-ni-dôt mỉm cười ưng thuận

Vua Mi-đá thử bẻ một cành sồi, cành đó liền biến thành vàng. Vua ngắt một quả táo, quả táo cũng thành vàng nốt. Tưởng không  ai trên đời sung sướng hơn thế nữa

Câu 3. Nói tên các hoạt động, trạng thái được bạn thể hiện bằng cử chỉ động tác không lời: Cúi, ngã, ngồi, đứng.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan