Luyện từ và câu: câu hỏi và dấu chấm hỏi trang 131 SGK Tiếng Việt 4 tập 1


Câu 1. Ghi lại các câu hỏi trong bài tập đọc Người tìm đường lên các vì sao. Câu 2. Các câu hỏi ấy là của ai và để hỏi ai ? Câu 3. Những dấu hiệu nào giúp em nhận ra đó là câu hỏi ?

Câu 1. Ghi lại các câu hỏi trong bài tập đọc Người tìm đường lên các vì sao.
Câu 2. Các câu hỏi ấy là của ai và để hỏi ai ?
Câu 3. Những dấu hiệu nào giúp em nhận ra đó là câu hỏi ?

Trả lời:

Câu 1. Các câu hỏi trong bài tập đọc Người tìm đường lên các vì sao.
- Vì sao quả bóng không có cánh mà vẫn bay lên được?
- Cậu làm thế nào mà mua được nhiều sách vở và dụng cụ thí nghiệm như thế?
Câu 2 và 3. Câu hỏi:
- “Vì sao quả bóng không có cánh mà vẫn bay được?” là của Xi-ôn-cốp-xki tự hỏi mình. Dấu hiệu giúp ta nhận ra đó là câu hỏi: Từ Vì sao và dấu chấm hỏi (?) 
- “Cậu làm thế nào mà mua được nhiều sách vở và dụng cụ thí nghiệm như thế?” là câu hỏi của một người bạn hỏi Xi-ôn-cốp-xki. Dấu hiệu nhận biết là từ thế nào và dấu chấm hỏi (?).

 

LUYỆN TẬP

Câu 1.Tìm câu hỏi trong các bài Thưa chuyện với mẹ, Hai bàn tay và ghi vào bảng có mẫu như sau .


Câu 2. Chọn khoảng 3 câu trong bài Văn hay chữ tốt. Đặt câu hỏi để trao đổi với bạn về các nội dung liên quan đến từng câu.
Thuở đi học, Cao Bá Quát viết chữ rất xấu nên nhiều bài văn dù hay vẫn bị thầy cho điểm kém.
Câu hỏi:

- Thuở đi học, chữ Cao Bá Quát thế nào ?
- Chữ ai xấu ?
- Vì sao Cao Bá Quát thường bị điểm kém ?
- Vì sao nhiều bài văn của Cao Bá Quát dù hay vẫn bị điểm kém ? 
Câu 3. Em hãy đặt một câu hỏi để tự hỏi mình.
M : Mình đã đọc truyện này ở đâu rồi ấy nhỉ ?

Trả lời:

Câu 1.

Câu 2 : Đặt câu hỏi về các nội dung liên quan đến từng câu:

— Câu 1: (Mẫu trong sách giáo khoa)
Thuở đi học, Cao Bá Quát viết chữ rất xấu nên nhiều bài văn dù hay vẫn bị thầy cho điểm kém.
Câu hỏi:

- Thuở đi học, chữ Cao Bá Quát thế nào?
- Chữ ai xấu?
- Vì sao Cao Bá Quát thường bị điểm kém?
- Vì sao nhiều bài văn của Cao Bá Quát dù hay vẫn bị điểm kém?
Học sinh dựa vào mẫu này để làm tiếp. 
Câu 3. Đặt một câu hỏi để tự hỏi mình
M: Mình đã đọc truyện này ở đâu rồi ấy nhỉ?
Không biết mình để cây bút chì ở đâu?
Bạn này trông quen quá, không biết mình đã gặp ở đâu?

 

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay