Chính tả Ngắm trăng, không đề trang 144 SGK Tiếng Việt tập 2

Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Câu 1. Nhớ viết: Ngắm trăng. Không đề Câu 2. Tìm các tiếng có nghĩa ứng với các ô trống sau đây

Câu 1. Nhớ viết: Ngắm trăng. Không đề

Câu 2. Tìm các tiếng có nghĩa ứng với các ô trống sau đây

 

a

am

an

ang

 tr

 trà, trả, dối trá, cái trã

 tràm, trạm trám

trán, tràn 

 trang, tráng, trảng cỏ, trạng

 ch

 cha, chả, lã chã,chung chạ, chà xát

 chàm, 

 chạm

 chan,chán, chạn

 chang chang, chàng, chạng vạng

 

 

d

ch

nh

th

 iêu

diều, diễu, kì diệu

chiêu đãi,

chiều,

chiếu

bao nhiêu, nhiều, nhiễu

thiêu, thiếu, vải thiều

 iu

dìu dặt, dắt díu, dịu dàng

chịu, chắt chiu

nói nhịu, nhíu mày

thiu thiu, bẩn thỉu

 
Ghi chú:
Cái trã là một loại nồi đất dùng để đun nấu
Nói nhịu là nói sai lẫn từ ngữ mà không biết là sai lẫn
Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan