Luyện từ và câu: Câu kể: Ai làm gì trang 166 SGK Tiếng Việt 4 tập 1

Bình chọn:
4.5 trên 30 phiếu

Câu 2. Tìm trong mỗi câu trên các từ ngữ:,Câu 3: Đặt câu hỏi a) Cho từ ngữ chỉ hoạt động

Câu 1. Đọc đoạn văn sau đây:
Trên nương, mỗi người một việc. Người lớn đánh trâu ra cày. Các cụ già nhặt cỏ, đốt lá. Mấy chú bé bắc bếp thổi cơm. Các bà mẹ tra ngô. Các em bé ngủ khì trên lưng mẹ. Lũ chó sủa om cả rừng.
Câu 2. Tìm trong mỗi câu trên các từ ngữ:
a) Chỉ hoạt động
b) Chỉ người hoặc vật hoạt động
M: đánh trâu ra cày
M: Người lớn
Câu 3: Đặt câu hỏi
a) Cho từ ngữ chỉ hoạt động
M: Người lớn làm gì ?
b) Cho từ ngữ chỉ người hoặc vật đang hoạt động
M: Ai đánh trâu ra cày ?

Trả lời:

Câu 2: 

Từ ngữ chỉ hoạt động                   Từ ngữ chỉ người hoạt động

2. đánh trâu ra cày                                  Người lớn

3. nhặt cỏ, đốt là                                     Các cụ già

4. bắc bếp thổi cơm                                 Mấy chú bé

5. tra ngô                                                Các bà mẹ

6. ngủ khì trên lưng mẹ                           Các em bé

7. sủa om cả rừng                                   Lũ chó

Câu 3:

Cho từ ngữ chỉ hoạt động                          Cho từ ngữ chỉ người hoặc vật hoạt động

2. Người lớn làm gì ?                                 Ai đánh trâu ra cày ?

3. Các cụ già làm gì ?                                Ai nhặt cỏ, đốt lá ?

4. Mấy chú bé làm gì ?                              Ai bắc bếp thổi cơm ?

5. Các bà mẹ làm gì ?                               Ai tra ngô ?

6. Các em bé làm gì ?                               Ai ngủ khi trên lưng mẹ ?

7. Lũ chó làm gì ?                                     Ai sủa om cả rừng ?

LUYỆN TẬP:

Câu 1: Tìm những câu kể Ai làm gì ? trong đoạn văn sau:
Cuộc sống quê tôi gắn bó với cây cọ. Cha tôi làm cho tôi chiếc chổi cọ để quét nhà, quét sân. Mẹ đựng hạt giống cây móm lá cọ, treo lên gác bếp để gieo cấy mùa sau. Chị tôi đan nón lá cọ, lại biết đan cả mành cọ và làn cọ xuất khẩu.
Câu 2. Tìm chủ ngữ và vị ngữ trong mỗi câu vừa tìm được ở bài tập 1.
Câu 3. Viết một đoạn văn kể về các công việc trong một buổi sáng của em. Cho biết những câu nào trong đoạn văn là câu kể Ai làm gì ?

Trả lời:

Câu 1: Trong đoạn văn có 3 câu kể Ai làm gì ?

a) Cha tôi làm cho tôi chiếc chổi cọ để quét nhà, quét sân.

b) Mẹ đựng hạt giống đầy móm lá cọ, treo lên gác bếp để gieo cấy mùa sau.

c) Chị tôi đan nón lá cọ, lại biết đan cả mành cọ và làn cọ xuất khấu.

Câu 2. 

Câu a: Cha (chủ ngữ)/làm cha tôi...để quét nhà, quét sân (vị ngữ).

Câu b: Mẹ (chủ ngữ)/đựng hạt giống...gieo cấy mùa sau (vị ngữ).

Câu c: Chị tôi (chủ ngữ)/đan nón lá cọ...làn cọ xuất khẩu (vị ngữ).

Câu 3.

Sáng ra, em thức dậy khoảng năm giờ. Em bước ra sân tập mấy động tác thể dục. Sau đó, em đánh răng, rửa mặt. Cũng vừa lúc mẹ dọn bữa điểm tâm lên. Em cùng mọi người ngồi vào bàn ăn sáng. Chị em lấy xe đưa em đến trường.

Tất cả các câu trên đều là câu kể Ai làm gì ?

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan