Luyện từ và câu: Câu cảm trang 120 SGK Tiếng Việt 4 tập 2

Bình chọn:
4.8 trên 38 phiếu

I. NHẬN XÉT.Câu 1.Những câu sau dùng dể làm gì?Câu 2. Cuối các câu có dấu gì?Câu 3. Rút ra kết luận về câu cảm:II. LUYỆN TẬP.Câu 1. Chuyển các câu kể đã cho thành câu cảm:Câu 2. Đặt câu cảm cho các tình huống sau:Câu 3. Những câu cảm sau đây bộc lộc cảm xúc gì?

I. NHẬN XÉT

Câu 1.  Những câu sau dùng để làm gì?

-  Các câu đó dùng để bộc lộ cảm xúc.

Câu 2. Cuối các câu có dấu gì?

Cuối câu có dấu chấm than.

Câu 3. Rút ra kết luận về câu cảm:

a) Câu cảm dùng để biểu lộ cảm xúc vui buồn giận ghét... của người nói đối với một sự vật, sự việc nào đó.

b) Trong câu cảm, thường có các từ ngữ nào?

Trong câu cảm thường có các từ ngữ: ôi, chao, chao ôi, chà, trời, quá, lắm,...

II. LUYỆN TẬP

Câu 1. Chuyển các câu kể đã cho thành câu cảm:

a) Chà, con mèo này bắt chuột giỏi thật!

b) Ôi, trời rét quá!

c) Bạn Ngân chăm chỉ quá!

d) Ồ, bạn Giang học giỏi thật!

Câu 2. Đặt câu cm cho các tình hung sau:

a) Cô giáo ra bài toán khó. Cả lớp chỉ có một bạn làm được. Hãy đặt câu tỏ ý thán phục.

Chà! Giải được bài toán này, bạn Lan quả là giỏi thật!

b) Vào ngày sinh nhật của em, có một bạn cũ tới chúc mừng. Hãy đặt câu tỏ sự ngạc nhiên và vui mừng.

Ôi! Cả bạn Minh cũng tới mừng sinh nhật của tôi, thật quý hóa vô cùng!

Câu 3. Nhng câu cm sau đây bc lc cm xúc gì?

a) Câu a bộc lộ cảm xúc vui mừng.

b) Câu b bộc lộ cảm xúc thán phục.

c) Câu c bộc lộ cảm xúc ghê sợ.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan