Luyện từ và câu: Luyện tập về cấu tạo của tiếng trang 12 SGK Tiếng Việt 4 tập 1

Bình chọn:
4.4 trên 15 phiếu

1. Phân tích cấu tạo của từng tiếng trong câu tục ngữ dưới đây. Ghi kết quả phân tích vào bảng theo mẫu sau ,2. Tìm những tiếng bắt vần với nhau trong câu tục ngữ trên. 3. Ghi lại từng cặp tiếng bắt vần với nhau trong khổ thơ sau. So sánh các cặp tiếng ấy xem cặp nào có vần giống nhau hoàn toàn, cặp nào có vần giống nhau

Câu 1. Phân tích cấu tạo của từng tiếng trong câu tục ngữ dưới đây. Ghi kết quả phân tích vào bảng theo mẫu sau .
Khôn ngoan đối đáp người ngoài
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.

Trả lời:

 Phân tích cấu tạo của từng tiếng trong hai câu

“Khôn ngoan đối đáp người ngoài Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.”

 Câu 2. Tìm những tiếng bắt vần với nhau trong câu tục ngữ trên.

Trả lời:

Hai tiếng bắt vần với nhau trong hai câu trên là: ngoài - hoài (vần giống nhau: oai)

Câu 3. Ghi lại từng cặp tiếng bắt vần với nhau trong khổ thơ sau. So sánh các cặp tiếng ấy xem cặp nào có vần giống nhau hoàn toàn, cặp nào có vần giống nhau không hoàn toàn :

Chú bé loắt choắt

Cái xắc xinh xinh

Cái chân thoăn thoắt

Cái đầu nghênh nghênh

(Tố Hữu)

Trả lời:

 + Các cặp tiếng bắt vần với nhau: choắt - thoắt

+ Cặp có vần giống nhau hoàn toàn: choắt - thoắt (vần oăt)

+ Cặp có vần giống nhau không hoàn toàn: xinh - nghênh (vần inh - ênh)

Câu 4. Qua các bài tập trên, em hiểu thế nào là hai tiếng bắt vần với nhau ?

Trả lời:

Hai tiếng bắt vần với nhau là hai tiếng có phần vần giống nhau - giống hoàn toàn hay không hoàn toàn.

Câu 5. Giải câu đố sau :

Bớt đầu thì bé nhất nhà

Đầu đuôi bỏ hết hóa ra béo tròn

Để nguyên, mình lại thon thon

Cùng cậu trò nhỏ lon ton tới trường.

(Là chữ gì ?)

Trả lời:

Giải câu đố

Dòng 1: Chữ bút bớt đầu thành chữ út.

Dùng 2: Bỏ hết đầu đuôi thì chữ bút thanh ú.

Dòng 3, 4: Để nguyên thì chữ đó là chữ bút.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan