Câu 4 trang 169 SGK Công nghệ 10

Bình chọn:
3.4 trên 11 phiếu

Nêu các cách xác định kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Nêu các cách xác định kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Trả lời:

+ Xác định kế hoạch bán hàng

+ Kế hoạch mua hàng

+ Kế hoạch vốn kinh doanh

+ Kế hoạch lao động cần sử dụng

+ Kế hoạch sản xuất.

Các bài liên quan