Câu 29 trang 164 SGK Công nghệ 11


Nêu các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên tàu thuỷ.

Nêu các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên tàu thuỷ.

Trả lời:

Các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên tàu thuỷ:

+ Động cơ

+ Li hợp

+ Hộp số

+ Hệ trục

+ Chân vịt