Câu 29 trang 164 SGK Công nghệ 11

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Nêu các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên tàu thuỷ.

Nêu các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên tàu thuỷ.

Trả lời:

Các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên tàu thuỷ:

+ Động cơ

+ Li hợp

+ Hộp số

+ Hệ trục

+ Chân vịt


Các bài liên quan