Bài 27 trang 164 SGK Công nghệ 11


Trình bày nhiệm vụ và nêu các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên ô tô.

Trình bày nhiệm vụ và nêu các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên ô tô.

Trả lời:

*Nhiệm vụ:

Là hệ thống quan trọng trên ôtô, truyền lực, môment quay từ trục khuỷu về chiều quay và trị số của động cơ đến bánh  xe chủ động làm cho ôtô chuyển động.

* Các bộ phận chính của hệ thống truyền lực

- Li hợp

- Hộp số

- Truyền lực các đăng

- Truyền lực chính

- Bộ vi sai