Để học tốt Công nghệ lớp 11, trả lời các câu hỏi trong SGK Công nghệ 11 về các lĩnh vực: vẽ kĩ thuật; chế tạo cơ khí; động cơ đốt trong,...