Câu 28 trang 164 SGK Công nghệ 11

Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu

Trình bày các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên xe máy.

Trình bày các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên xe máy.

Trả lời:

Các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên xe máy:

+ Động cơ

+ Li hợp

+ Hộp số

+ Xích hoặc các đăng

+ Bánh xe

Các bài liên quan