Câu 12 trang 164 SGK Công nghệ 11

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Trình bày các bộ phận chính của hệ thống bôi trơn cưỡng bức.

Trình bày các bộ phận chính của hệ thống bôi trơn cưỡng bức.

Trả lời:

Cấu tạo:

- Cácte dầu.  Lưới lọc dầu.  Bơm dầu

- Van an toàn bơm dầu.

 Bầu lọc dầu

- Van khống chế lượng dầu qua két

- Két làm mát dầu.

 Đồng hồ áp suất dầu

- Đường dầu chính

- Đường dầu đến bôi trơn trục khuỷu

- Đường dầu đến bôi trơn các bộ phận khác

Các bài liên quan