Câu 14 trang 164 SGK Công nghệ 11

Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

Nêu nhiệm vụ của hệ thống làm mát.

Nêu nhiệm vụ của hệ thống làm mát.

Trả lời:

- Nhiệm vụ:

Giữ cho nhiệt độ các chi tiết trong động cơ không vượt quá giới hạn cho phép.

Các bài liên quan