Câu 21 trang 164 SGK Công nghệ 11


Trình bày nhiệm vụ và cấu tạo chung của hệ thống đánh lửa.

Trình bày nhiệm vụ và cấu tạo chung của hệ thống đánh lửa.

Trả lời:

- Nhiệm vụ: Tạo ra tia lửa điện cao áp để châm cháy hòa khí trong xilanh động cơ đúng thời điểm.

- Cấu tạo chung: 

1. Ma nhê tô
2.Biến áp đánh lửa
3.Buji
4.Khoá điện