Câu 18 trang 163 SGK Công nghệ 11

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Hãy nêu ví dụ về ô nhiễm môi trường do sản xuất cơ khí gây ra.

Hãy nêu ví dụ về ô nhiễm môi trường do sản xuất cơ khí gây ra.

Trả lời:

VD: Dầu mỡ và các chất bôi trơn, làm nguội, phế thải trong quá trình cắt gọt không qua xử lí, đưa trực tiếp vào môi trường sẽ gây ra ô nhiễm đất đai và nguồn nước.

Các bài liên quan