Câu 4 trang 163 SGK Công nghệ 11


Nêu tính chất và công dụng của vật liệu compôzit dùng trong cơ khí.

Nêu tính chất và công dụng của vật liệu compôzit dùng trong cơ khí.

Trả lời:

- Tính chất: Sau khi gia công nhiệt lần đầu không chảy hoặc mềm ở nhiệt độ cao, không tan trong dung môi, không dẫn điện, cứng, bền.

- Công dụng: Dùng để chế tạo các tấm lắp cầu dao điện, kết hợp với sợi thuỷ tinh để chế tạo vật liệu compôzit.