Câu 1 trang 163 SGK Công nghệ 11

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Vì sao phải tìm hiểu một số tính chất đặc trưng của vật liệu?

Vì sao phải tìm hiểu một số tính chất đặc trưng của vật liệu?

Trả lời:

Muốn chọn đúng vật liệu theo yêu cầu sử dụng cần phải biết các tính chất đặc trưng của nó.

Các bài liên quan