Câu 2 trang 163 SGK Công nghệ 11

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Nêu các tính chất cơ học đặc trưng của vật liệu dùng trong cơ khí.

Nêu các tính chất cơ học đặc trưng của vật liệu dùng trong cơ khí.

Trả lời:

Các tính chất cơ học đặc trưng của vật liệu dùng trong cơ khí:

+ Độ bền

+ Độ dẻo

+ Độ cứng

 

Các bài liên quan