Câu 12 trang 163 SGK Công nghệ 11

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Trình bày các chuyển động khi tiện.

Trình bày các chuyển động khi tiện.

Trả lời:

a. Chuyển động cắt:

- Phôi quay tròn.

- Dao chuyển động tịnh tiến.

b. Chuyển động tịnh tiến

- Chuyển động tịnh tiến dao ngang.

- Chuyển động tịnh tiến dao dọc

Các bài liên quan