Câu 14 trang 162 SGK Công nghệ 11

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Máy tự động là gì? Có mấy loại máy tự động?

Máy tự động là gì? Có mấy loại máy tự động?

Trả lời:

Máy tự động là máy hoàn thành được một nhiệm vụ nào đó theo chương trình định trước mà không có sự tham gia trực tiếp của con người.

Phân loại:

- Máy tự động cứng.

- Máy tự động mềm


Các bài liên quan