Bài C2 trang 18 sgk vật lý 6


Trên vỏ OMO có ghi 500 g. Số đó chỉ gì ?

C2. Trên vỏ OMO có ghi 500 g. Số đó chỉ gì ?

Bài giải:

500 g chỉ lượng bột giặt trong túi.

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu