Bài 9 trang 48 sgk toán 9 tập 1


Cho hàm số bậc nhất y = (m - 2)x + 3

9. Cho hàm số bậc nhất y = (m - 2)x + 3. Tìm các giá trị của m để hàm số:

a) Đồng biến;

b) Nghịch biến.

Bài giải:

a) m > 2;              b) m < 2.

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu