Bài 12 trang 48 sgk toán 9 tập 1


Cho hàm số bậc nhất y = ax + 3

12. Cho hàm số bậc nhất y = ax + 3. Tìm hệ số a, biết rằng khi x = 1 thì y = 2,5.

Bài giải:

Theo giả thiết 2,5 = a . 1  +3. Suy ra a = 2,5 - 3 = -0,5.

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu