Bài 12 trang 48 sgk Toán 9 tập 1


Cho hàm số bậc nhất y = ax + 3

Cho hàm số bậc nhất y = ax + 3. Tìm hệ số a, biết rằng khi x = 1 thì y = 2,5.

Giải:

Theo đề bài ta có:

Hàm số: \(y = ax + 3\) đi qua điểm \(A(1;2,5)\)

\(\Leftrightarrow 2,5=1.a+3\Leftrightarrow a=\frac{-1}{2}\)

Và hàm số đó là \(y=-\frac{1}{2}x+3\)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu