Bài 13 trang 48 sgk Toán 9 tập 1


Với những giá trị nào của m thì mỗi hàm số sau là hàm số bậc nhất ?

Với những giá trị nào của m thì mỗi hàm số sau là hàm số bậc nhất ?

a) \(y=\sqrt{5 - m}(x - 1)\);

b) \(y = \frac{m + 1}{m - 1}x +3,5)\)

Giải:

Muốn cho một hàm số là hàm số bậc nhất thì nó phải có dạng y = ax + b, với a ≠ 0. Do đó:

a) Điều kiện để hàm số \(y=\sqrt{5 - m}(x - 1)\) là hàm bậc nhất khi: \(\sqrt{5 - m}\) ≠ 0 hay 5 - m > 0. Suy ra m < 5.

b) Điều kiện để hàm số \(y = \frac{m + 1}{m - 1}x +3,5)\) là hàm bậc nhất khi: \(\frac{m + 1}{m - 1}\) ≠ 0 hay m + 1 ≠ 0, m - 1 ≠ 0. Suy ra m ≠ ± 1.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu