Bài 13 trang 48 sgk toán 9 tập 1.


Với những giá trị nào của m thì mỗi hàm số sau là hàm số bậc nhất ?

13. Với những giá trị nào của m thì mỗi hàm số sau là hàm số bậc nhất ?

a) y = \(\sqrt{5 - m}\)(x - 1);

b) y = \(\frac{m + 1}{m - 1}\) x + 3,5.

Bài giải:

Muốn cho một hàm số là hàm số bậc nhất thì nó phải có dạng y = ax + b, với a ≠ 0. Do đó:

a) Điều kiện là: \(\sqrt{5 - m}\) ≠ 0 hay 5 - m > 0. Suy ra m < 5.

b) Điều kiện là: \(\frac{m + 1}{m - 1}\) ≠ 0 hay m + 1 ≠ 0, m - 1 ≠ 0. Suy ra m ≠ ± 1.

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu