Bài 89 trang 93 sgk toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.1 trên 45 phiếu

Sử dụng máy tính bỏ túi.

89. Sử dụng máy tính bỏ túi.

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

a) (-1346) . 17;        b) 39 . (-152);              c) (-1909) . (-75).

Bài giải:

Học sinh tự thực hành.

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan