Bài 87 trang 93 sgk toán 6 tập 1


Biết rằng 32 = 9. Có còn số nguyên nào khác mà bình phương của nó cũng bằng 9 ?

87. Biết rằng 32  = 9. Có còn số nguyên nào khác mà bình phương của nó cũng bằng 9 ?

Bài giải:

Còn số -3 mà (-3)2 = 9.