Bài 88 trang 36 sgk toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 64 phiếu

Khi chia số tự nhiên a cho 12, ta được số dư là 8. Hỏi số a có chia hết cho 4 không ?

Bài 88. Khi chia số tự nhiên \(a\) cho \(12\), ta được số dư là \(8\). Hỏi số \(a\) có chia hết cho \(4\) không ? Có chia hết cho \(6\) không ?

Bài giải:

Gọi \(q\) là thương trong phép chia \(a\) cho \(12\), ta có \(a = 12q + 8\).

\(\Rightarrow a=4.3q+4.2\)

\((4 . 3q)\) chia hết cho \(4;\) \(8\) chia hết cho \(4\).

Vậy \(a\) chia hết cho \(4\).

Tương tự ta có: \(a=6.2q+8\) 

\((6.2q)\) chia hết cho \(6\) nhưng \(8\) không chia hết cho \(6\) nên \(6.2q+8\) không chia hết cho \(6\)

Hay \(a\) không chia hết cho \(6\).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan