Bài 87 trang 36 sgk toán 6 tập 1


Cho tổng: A = 12 + 14 + 16 + x với x

Bài 87. Cho tổng: \(A = 12 + 14 + 16 + x\) với \(x  ∈\mathbb N\). tìm \(x\) để:

a) \(A\) chia hết cho \(2\);                               

b) \(A\) không chia hết cho \(2\).

Bài giải:

a) Vì \(12, 14, 16\) đều chia hết cho \(2\) nên \(12 + 14 + 16 + x\) chia hết cho \(2\) thì \(x = A - (12 + 14 + 16)\) phải chia hết cho \(2\). Vậy \(x\) là mọi số tự nhiên chẵn.

b) \(x\) là một số tự nhiên bất kì không chia hết cho \(2\).

Vậy \(x\) là số tự nhiên lẻ.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu