Bài 89 trang 36 sgk toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.7 trên 33 phiếu

Điền dấu "x" vào ô thích hợp trong các câu sau:

Bài 89. Điền dấu "x" vào ô thích hợp trong các câu sau:

Câu

Đúng

Sai

a)    Nếu mỗi số hạng của tổng chia hết cho \(6\) thì tổng chia hết cho \(6\).

 

 

 

b)    Nếu mỗi số hạng của tổng không chia hết cho \(6\) thì tổng không chia hết cho \(6\).

 

 

 

c)    Nếu tổng của hai số chia hết cho \(5\) và một trong hai số đó chia hết cho \(5\) thì số còn lại chia hết cho \(5\).

 

 

 

d)    Nếu  hiệu của hai số chia hết cho \(7\) và một trong hai số đó chia hết cho \(7\) thì số còn lại chia hết cho \(7\).

 

 

 

 Bài giải:

a) Đúng;         

b) Sai;    

VD: \(11+7=18\) 

       \(11;7\) đều không chia hết cho \(6\) nhưng \(18\) lại chia hết cho \(6\)

c) Đúng;           

d) Đúng.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan