Bài 86 trang 36 sgk toán 6 tập 1


Điền dấu "x" vào ô thích hợp trong các câu sau và giải thích điều đó:

86. Điền dấu "x" vào ô thích hợp trong các câu sau và giải thích điều đó:

Câu

Đúng

Sai

a)    134 . 4 + 16 chia hết cho 4.

 

 

 

b)    21 . 8 + 17 chia hết cho 8.

 

 

 

c)    3 .100 + 34 chia hết cho 6.

 

 

 

 Bài giải:

Câu

Đúng

Sai

a)    134 . 4 + 16 chia hết cho 4.

 

 x

 

b)    21 . 8 + 17 chia hết cho 8.

 

 

 x

c)    3 .100 + 34 chia hết cho 6.

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Câu b) sai vì 21 . 8  chia hết cho 8 nhưng 17 không chia hết cho 8.

Câu c) sai vì 300 chia hết cho 6 nhưng 34 không chia hết cho 6.

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu