Bài 7 trang 159 sgk vật lý 10


Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật

7. Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt ?

A. p1V1 = p2V2.                                 B. = .

C. = .                                       D. p ∽ V.

Bài giải:

Chọn đáp án A

        

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu