Bài 4 trang 159 sgk vật lý 10

Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

Đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (p, V) có dạng gì ?

4. Đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (p, V) có dạng gì ?

Bài giải:

- Đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (p, V) là đường hypebol

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan