Bài 4 trang 159 sgk vật lý 10


Đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (p, V) có dạng gì ?

4. Đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (p, V) có dạng gì ?

Bài giải:

- Đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (p, V) là đường hypebol

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu