Bài 3 trang 159 sgk vật lý 10


Phát biểu và viết hệ thức của định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt.

3. Phát biểu và viết hệ thức của định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt.

Bài giải:

Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí lí tưởng nhất định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích của khối khí đó

\(p \sim {1 \over V} \Rightarrow pV\) = hằng số

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu