Bài 3 trang 159 sgk vật lý 10

Bình chọn:
3.4 trên 8 phiếu

Phát biểu và viết hệ thức của định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt.

3. Phát biểu và viết hệ thức của định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt.

Bài giải:

Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí lí tưởng nhất định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích của khối khí đó

\(p \sim {1 \over V} \Rightarrow pV\) = hằng số

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan