Bài 3 trang 159 sgk vật lý 10


Phát biểu và viết hệ thức của định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt.

3. Phát biểu và viết hệ thức của định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt.

Bài giải:

Học sinh tự làm

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan