Bài 6 trang 159 sgk vật lý 10


Trong các hệ thức sau đây hệ thức nào không phù hợp

6. Trong các hệ thức sau đây hệ thức nào không phù hợp với định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt ?

A. p ∽ \(\frac{1}{V}\).                                      B. V ∽ \(\frac{1}{p}\)

C. V ∽ p.                                        D. p1V1 = p2V2

Bài giải:

Chọn đáp án C

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu