Bài 6 trang 159 sgk vật lý 10


Trong các hệ thức sau đây hệ thức nào không phù hợp

6. Trong các hệ thức sau đây hệ thức nào không phù hợp với định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt ?

A. p ∽ \(\frac{1}{V}\).                                      B. V ∽ \(\frac{1}{p}\)

C. V ∽ p.                                        D. p1V1 = p2V2

Bài giải:

Chọn đáp án C

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu