Bài 6 trang 159 sgk vật lý 10

Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Trong các hệ thức sau đây hệ thức nào không phù hợp

6. Trong các hệ thức sau đây hệ thức nào không phù hợp với định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt ?

A. p ∽ \(\frac{1}{V}\).                                      B. V ∽ \(\frac{1}{p}\)

C. V ∽ p.                                        D. p1V1 = p2V2

Bài giải:

Chọn đáp án C

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan