Bài 5 trang 159 sgk vật lý 10

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Trong các đại lượng sau đây, đại lượng nào không phải là thông số trạng thái của một lượng khí ?

5. Trong các đại lượng sau đây, đại lượng nào không phải là thông số trạng thái của một lượng khí ?

A. Thể tích.                    B. Khối lượng.

C. Nhiệt độ tuyệt đối.        D. Áp suất.

Bài giải:

Chọn đáp án B.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan