Bài 5 trang 159 sgk vật lý 10


Trong các đại lượng sau đây, đại lượng nào không phải là thông số trạng thái của một lượng khí ?

5. Trong các đại lượng sau đây, đại lượng nào không phải là thông số trạng thái của một lượng khí ?

A. Thể tích.                    B. Khối lượng.

C. Nhiệt độ tuyệt đối.        D. Áp suất.

Bài giải:

Chọn đáp án B.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu