Bài 2 trang 159 sgk vật lý 10

Bình chọn:
3.3 trên 8 phiếu

Thế nào là quá trình đẳng nhiệt ?

2. Thế nào là quá trình đẳng nhiệt ?

Bài giải:

Quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt độ được giữ không đổi gọi là quá trình đẳng nhiệt.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan