Bài 2 trang 159 sgk vật lý 10


Thế nào là quá trình đẳng nhiệt ?

2. Thế nào là quá trình đẳng nhiệt ?

Bài giải:

Học sinh tự giải.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan