Bài 1 trang 159 sgk vật lý 10

Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

Kể tên các thông số trạng thái của một lượng khí.

1. Kể tên các thông số trạng thái của một lượng khí.
Bài giải:

 Tên các thông số trạng thái của một lượng khí : áp suất, thể tích, nhiệt độ.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan