Bài 1 trang 159 sgk vật lý 10


Kể tên các thông số trạng thái của một lượng khí.

1. Kể tên các thông số trạng thái của một lượng khí.
Bài giải:

 Tên các thông số trạng thái của một lượng khí : áp suất, thể tích, nhiệt độ.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu