Bài 6 trang 111 SGK hóa học 12


Cho 100 gam CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl...

6. Cho 100 gam CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl thu được một lượng khí CO2. Sục lượng khí CO2 thu được vào dung dịch chứa 60 gam NaOH. Tính khối lượng muối tạo thành.

Hướng dẫn.

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 ↑ + H2O

nCaCO3 = \(\frac{100}{100}\) = 1 (mol) =>nCO2 = 1 mol

nNaOH = \(\frac{60}{40}\) = 1,5 mol

Vì 1 < nNaOH : nCO2 = 1,5 < 2 =>Tạo thành 2 muối

CO2 + NaOH → NaHCO3

  X         x        x (mol)

CO2 + NaOH → Na2CO3 + H2O

  y         y         y (mol)

Ta có hệ phương trình: \(\left\{\begin{matrix} x+y=1\\ x+2y=1,5 \end{matrix}\right.\) => x = y = 0,5.

mNaHCO3 = 84.0,5 = 42 (gam); mNa2CO3 = 106.0,5 = 53 (gam)

Khối lượng muối thu được: 42 + 53 = 95 (gam).

Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..