Bài 6 trang 111 SGK hóa học 12

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Cho 100 gam CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl...

6. Cho 100 gam CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl thu được một lượng khí CO2. Sục lượng khí CO2 thu được vào dung dịch chứa 60 gam NaOH. Tính khối lượng muối tạo thành.

Hướng dẫn.

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 ↑ + H2O

nCaCO3 = \(\frac{100}{100}\) = 1 (mol) =>nCO2 = 1 mol

nNaOH = \(\frac{60}{40}\) = 1,5 mol

Vì 1 < nNaOH : nCO2 = 1,5 < 2 =>Tạo thành 2 muối

CO2 + NaOH → NaHCO3

  X         x        x (mol)

CO2 + NaOH → Na2CO3 + H2O

  y         y         y (mol)

Ta có hệ phương trình: \(\left\{\begin{matrix} x+y=1\\ x+2y=1,5 \end{matrix}\right.\) => x = y = 0,5.

mNaHCO3 = 84.0,5 = 42 (gam); mNa2CO3 = 106.0,5 = 53 (gam)

Khối lượng muối thu được: 42 + 53 = 95 (gam).

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan