Bài 7 trang 111 SGK hóa học 12

Bình chọn:
4.4 trên 8 phiếu

Nung 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3...

7. Nung 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng của hỗn hợp không đổi, được 69 gam chất rắn. Xác định thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

Hướng dẫn.

2NaHCO3  \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\)  Na2CO3 + CO2 ↑ + H2O ↑ 

Cứ 2,84 gam 2NaHCO3 bị nhiệt phân thì khối lượng giảm: 44 + 18 = 62 (gam) 

      X gma                ←                        khối lượng giảm: 100 – 69 = 31 (gam)

=>x =  = 84 (gam)

=> % mNaHCO3 = 84%;

% mNa2CO3 = 100% - 84% = 16%.         

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan