Bài 7 trang 111 SGK hóa học 12


Nung 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3...

7. Nung 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng của hỗn hợp không đổi, được 69 gam chất rắn. Xác định thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

Hướng dẫn.

2NaHCO3  \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\)  Na2CO3 + CO2 ↑ + H2O ↑ 

Cứ 2,84 gam 2NaHCO3 bị nhiệt phân thì khối lượng giảm: 44 + 18 = 62 (gam) 

      X gma                ←                        khối lượng giảm: 100 – 69 = 31 (gam)

=>x =  = 84 (gam)

=> % mNaHCO3 = 84%;

% mNa2CO3 = 100% - 84% = 16%.         

Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..